Klimaattafel Consumptie

Aan de klimaattafel Consumptie zullen deelnemers, onder leiding van studenten van de Erasmus Universiteit, verkennen hoe verandering in consumptie kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De tafel brengt in kaart welke initiatieven er al zijn in de stad, hoe die versterkt kunnen worden en welke nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen leveren aan de klimaatopgave. In het bijzonder zal de tafel zich richten op voedselconsumptie, verpakkingen en het bevorderen van hergebruik.

Voorzitter: Esmee Tanis

De voorzitter van de Klimaattafel Consumptie is Esmee Tanis. Zij is tweedejaars student Econometrie aan de Erasmus Universiteit. Naast haar studie heeft zij zich vorig jaar juni aangesloten bij de Erasmus Sustainability Hub op de campus. Zij is daar nu bijna een jaar onderdeel van het bestuur en organiseert inspirerende evenementen die direct bijdragen aan een duurzamere campusgemeenschap.

One moment, please...