Klimaattafel Gebouwde omgeving

De gaskraan in Groningen gaat dicht en de energierekening loopt op. We gaan daarom nu aan de slag met energiezuinig, comfortabel en aardgasvrij wonen, en zorgen dat dit betaalbaar en haalbaar is voor alle Rotterdammers.

De Klimaattafel Gebouwde omgeving heeft de opdracht om de inhoudelijke doelstellingen op een aantal thema's verder te concretiseren. Ze komen met voorstellen over hoe we de komende vier jaar:

• 15.000 woningen kunnen verduurzamen
• 10.000 woningen van het aardgas af kunnen halen

Voorzitter: Alex Moret

De voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde omgeving is Alex Moret. Hij heeft veel ervaring in gebiedsontwikkeling en heeft op dit terrein verschillende functies vervuld bij de gemeente Rotterdam en bij meerdere woningcorporaties. Alex was tot 1 april werkzaam als directeur Portefeuillemanagement bij woningcorporatie Woonstad Rotterdam en in die functie onder andere verantwoordelijk voor het programma verduurzaming, energietransitie en circulariteit.

One moment, please...