Updates Gebouwde Omgeving

Gesprek met VvE beheerkantoren
3 juni 2019

Op uitnodiging van VVE-010 en de gemeente Rotterdam vond op 3 juli een eerste gesprek plaats tussen de Klimaattafel Gebouwde Omgeving en een kopgroep van VVE beheerkantoren. Onderwerp van gesprek was de energietransitie in Rotterdam. Gedurende de bijeekomst bleek dat de betrokken partijen mogelijkheden zien om, naast goed onderhoud, ook verduurzaming steeds vaker op de agenda van de VvE's te krijgen. Daarvoor kwamen een aantan aanbevelingen naar voren:
1. Zoek naar draagvlak en overtuiging van de leden door middel van slimme 'triggers'.
2. Ontwikkel als gemeente samen met de VvE-kantoren een opleiding voor VvE's
3. In deze training moet uiteraard aandacht zijn voor de technische mogelijkheden van verduurzaming, maar ook voor regels, subsidies en financiële gevolgen van de energietransitie.
4. Laten zien dat het kan is essentieel! Soms duurt het jaren voordat een Algemene Leden Vergadering (ALV) met een plan instemt.

Er is afgesproken om succesvolle voorbeelden van verduurzaming bij VvE's meer te delen en de aanpak mee te nemen in het Rotterdamse Klimaatakkoord.

-------------------------------

Platform Ontwikkeling Rotterdam
20 juni 2019

Op 20 juni was er een belangrijk thema te bespreken in het Platform Ontwikkeling Rotterdam (POR). In aanwezigheid van wethouder Bas Kurvers gaf de voorzitter van de klimaattafel gebouwde omgeving, Alex Moret, een presentatie waarbij onder andere de ambities rond mobiliteit en circulair bouwen aan bod kwamen. Aan de ca. 30 deelnemers (projectontwikkelaars, bouwers en particuliere verhuurders/beleggers) werd gevraagd of ze mee willen doen aan het klimaatakkoord. In werkgroepen gingen ze ermee aan de slag. Het POR geeft aan dat ze al heel veel doen op het gebied van verduurzaming, aardgasloos en circulair bouwen en al bezig zijn met nieuwe vormen van mobiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om plannen om minder beton en minder minder plastic te gebruiken op de bouwplaats, sloopmaterialen te hergebruiken, meer laadpalen te installeren en gebruik te gaan maken van elektrisch bouwverkeer. De klimaattafels gaan de plannen de komende periode per partij ophalen en samen bekijken of het wellicht sneller kan. Het was een mooie bijeenkomst, waar we op kunnen voortborduren!

-------------------------------

Kick-off Rotterdamse Klimaat Alliantie
10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei was de officiële start van de Rotterdamse Klimaat Alliantie in Blue City aan de Maasboulevard. Lees er meer over in het nieuwsbericht op 010duurzamestad.nl.

-------------------------------

One moment, please...