Klimaattafel Mobiliteit

De mobiliteit van de toekomst biedt kansen voor een gezonde en bereikbare stad. Dit gaan we bereiken door meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers en het openbaar vervoer te verbeteren. Daarnaast verminderen én verschonen we het autoverkeer.

Met het huidige mobiliteitsbeleid van de gemeente verminderen we de CO2-uitstoot met 17% in 2030. Dat is te weinig om de CO2-reductiedoelstelling van 49% te halen. De opgave van de Klimaattafel Mobiliteit is om een bijdrage te leveren aan de resterende 32%. De deelnemers gaan aan de slag met het opzetten en uitvoeren van projecten, waarbij ze zich vooral focussen op oplossingen die niet tot de primaire verantwoordelijkheid van de gemeente horen.

Voorzitter: Derk Loorbach

De voorzitter van de Klimaattafel Mobiliteit is Derk Loorbach. Hij is directeur van DRIFT en professor Sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit. Derk is één van de grondleggers van transitiemanagement als nieuwe manier van governance voor duurzame ontwikkeling.

One moment, please...