Updates Mobiliteit

Gepresenteerde voorstellen op 27 september 2019

Vervoersbank

De Fietsenbank op Zuid is succesvol. Door enkele elektrische deelauto's toe te voegen aan deze bestaande organisatie wordt de Fietsenbank uitgebreid tot Vervoersbank. Zo kunnen meer bewoners profiteren van mobiliteit en bijvoorbeeld makkelijker zoeken naar een baan, sociaal actiever zijn en kunnen kinderen actief meedoen op school. Bij gebleken succes kan deze mobiliteitsbank ook in andere buurten en wijken komen.

Schone logistiek

50 tons vrachtwagens rijden van en naar bouwplaatsen waar bijvoorbeeld betonelementen of bakstenen worden gebruikt. In de stadslogistiek zijn er nu emissievrije mogelijkheden tot 19 ton. Met deze deal willen wij bewijzen dat ook deze 50 tonners emissievrij kunnen. Zo veroorzaken we een doorbraak in de logistiek, die we vervolgens gaan toepassen voor andere ketens of stromen.

Heb jij ook een idee? Wil jij ervoor zorgen dat Rotterdam een gezonde, goed bereikbare stad is? Heb jij een plan voor het bevorderen van het gebruik van elektrische voertuigen? Of andere plannen die wij moeten weten? Laat je horen!

-------------------------------

Ophaalbijeenkomst
18 juli 2019

We werken toe naar een Rotterdams Klimaatakkoord eind 2019, maar tot die tijd moet er nog veel gebeuren. De eerste fase van de Klimaattafel Mobiliteit is op 18 juli afgerond door middel van een ophaalbijeenkomst. De ophaalbijeenkomst begon met een plenaire reflectie op het proces tot nu toe en het bespreken van de stappen die zijn genomen. Ook is besproken wat nog essentieel is om tot een optimaal resultaat te komen. Tot slot zijn enkele inspirerende deals gepresenteerd in bijzijn van wethouder Bokhove.

Gedurende de zomer zal de DCMR de reeds bekende maatregelen in de stad doorrekenen op CO2-reductie. In oktober wordt bekend wat ons nog te doen staat als stad om de doelstellingen van Parijs te behalen.

Na de zomer praat de tafel Mobiliteit weer verder. De deals die nu zijn opgeleverd krijgen dan de ruimte om verder uitgewerkt te worden. Initiatieven waarvoor 18 juli te vroeg kwam, kunnen eventueel nog worden toegevoegd. Ook wordt er voor alle deals goed geïnventariseerd welke randvoorwaarden gerealiseerd kunnen worden en door wie, maar ook welke randvoorwaarden niet haalbaar zijn. Zodoende kunnen lobbypunten worden geformuleerd en geadresseerd.

Alle deals worden opgenomen in een contourschets, die we eind september presenteren.

-------------------------------

Bijeenkomst Klimaattafel Mobiliteit
11 juni 2019

Op 11 juni spraken de leden van de Klimaattafel verder over infrastructuur, deelmobiliteit en gezonde mobiliteit. Dertig partijen hadden geïnvesteerd in het aandragen van concrete deals. Steeds meer partijen zien het gezamenlijk belang en zoeken de samenwerking op; we hebben elkaar nodig om de deals gerealiseerd te krijgen.

Van alle aangedragen deals worden er de komende tijd zeven verder geconcretiseerd. Het gaat bijvoorbeeld om het tijdelijk of gedeeltelijk afsluiten van wegen, zodat ander verkeer meer ruimte krijgt en de luchtkwaliteit in de stad verbetert. Of het organiseren van fietseducatie op basisscholen en het inrichten van fietsenbanken, zodat alle kinderen in Rotterdam kunnen fietsen.

-------------------------------

Transitieagenda Klimaattafel Mobiliteit
24 mei 2019

Op vrijdag 24 mei deelde tafelvoorzitter Derk Loorbach de transitieagenda van de Klimaattafel Mobiliteit met de tafeldeelnemers. Transitiedeals zijn projecten die elkaar kunnen aanvullen of inspireren. Op drie thema's zijn nu deals geselecteerd en is een aanpak geformuleerd.

Lees de transitieagenda hier.

One moment, please...