Klimaattafel Schone energie

We willen in Rotterdam een slim en betrouwbaar duurzaam energiesysteem, gevoed door energie uit zon, wind, warmte uit de bodem en water en biomassa. We moeten de schone energie niet alleen opwekken, maar ook een manier vinden om het op te slaan.

Aan de klimaattafel Schone energie wordt besproken hoe we in zowel het havengebied als in (de regio) Rotterdam maximaal kunnen inzetten op de realisatie van schone energie. De vraagstukken die in ieder geval aan bod komen zijn, op welke plekken er potentie is voor windenergie, waar kansen liggen voor grootschalige zonneparken en wat de potentie is van geothermie. Daarbij wordt ook meegenomen hoe dit te koppelen aan werkgelegenheid en scholing.

Daarnaast kan het energieverbruik in de stad nog verder omlaag. Energiecoaches en experimenten met het vervangen van energieslurpende apparaten kunnen hierbij helpen. De klimaattafel onderzoekt regelingen voor energiezuinige apparaten en peilen de bereidheid van marktpartijen om alle daken van VvE's van isolatie en zonnepanelen te voorzien.

Voorzitter: Jacob van Olst

De voorzitter van de Klimaattafel Schone energie is Jacob van Olst. Hij is directeur-bestuurder van Stichting Landschap Overijssel. Jacob is een zeer ervaren bestuurder met veel kennis van grootschalige energie-opwek en een groot netwerk.

One moment, please...