Updates Schone Energie

Gepresenteerde voorstellen op 27 september 2019

Zonne-energie in woonwijken

In Prinsenland en Het Lage Land worden koppelingen gezocht tussen opwek (via daken, gevels of op fietspaden), opslag (via buurtaccu's, autoaccu's of waterstof) en distributie (via smart-grids) van zonne-energie. Deze aanpak wordt nu ontwikkeld door de gemeente in samenwerking met Woonstad en Stedin.

Op basis van deze aanpak willen een modulair opgebouwd energiesysteem opzetten. Daarbinnen zouden producten en services kunnen vallen als:

- kleinschalige innovaties, die nog niet op de markt zijn, gefinancierd door subsidies, crowd funding of andere financieringsvormen.

- initiatieven voor duurzame opwek, gebaseerd op de resultaten van enkele reeds uitgevoerde pilots. Dit kan zelfstandig worden opgezet of via marktconsultatie.

Wind op zee

Belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het Rotterdamse offshore windcluster is het behouden van voldoende vraag naar hernieuwbare elektriciteit. Een gezamenlijke lobby versterkt de positie. Zo vertellen we een ambitieus verhaal ('Rotterdam als koploper' en 'Nieuwe industrie aan kust heeft elektronen nodig') en koppelen dit verhaal aan de plannen van bedrijven en industrie (elektrificatie, waterstof, verwachte groei vraag naar stroom).

Zon op bedrijfsdaken

Alle geschikte bedrijfsdaken van de Rotterdamse bedrijventerreinen gaan we voorzien van zonnepanelen. Dit leidt tot een substantiële toename van zonne-energie via bedrijfsdaken.

Heb jij ook ideeën over de rol van schone opwek in de energieswitch? Op welke plekken er potentie is voor windenergie? Waar kansen liggen voor opwek grootschalige zonne-energie? En wat de potentie is van geothermie?
En hoe koppelen we de nieuwe energie-opwek aan werkgelegenheid en scholing? We horen graag wat jij vindt, dus doe mee! Jij wilt als ondernemer toch ook onderdeel uitmaken van de oplossing?

-------------------------------

Update
24 juni 2019

Als leden van de Klimaattafel Schone Energie zijn we tijdens onze eerste bijeenkomst gestart met het uitwisselen van elkaars standpunten. We hebben het met elkaar gehad over onderwerpen als wind op land, wind op zee (en aanlanding van de op te wekken elektriciteit van toekomstige windparken op zee), zon op daken en grootschalig zon langs infrastructuur en in de haven. Ook kleinschalige opwek in haven en in de stad en het energiesysteem kwamen aan bod.
Een tweede bijeenkomst wordt benut om marktpartijen de kans te geven te reageren op de concept- doorbraakdeals die we willen gaan realiseren. Juist de toetsing met de markt is van belang.
Om de resultaten met de andere tafels goed te delen staat ook afstemming met de andere klimaattafels op de planning. In de zomer zal er een doorrekening plaatsvinden van de concept-lijst met doorbraakdeals. Daarbij wordt uitgerekend hoeveel CO2-reductie de voorgestelde maatregelen opleveren. Dit om te bepalen of de doelstelling van het college met betrekkint tot het terugdringen van CO2-uitstoot realistisch is.

-------------------------------

Kick-off Rotterdamse Klimaat Alliantie
10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei was de officiële start van de Rotterdamse Klimaat Alliantie in Blue City aan de Maasboulevard. Lees er meer over in het nieuwsbericht op 010duurzamestad.nl.

-------------------------------

One moment, please...