Updates Schone Energie

Update
24 juni 2019

Als leden van de Klimaattafel Schone Energie zijn we tijdens onze eerste bijeenkomst gestart met het uitwisselen van elkaars standpunten. We hebben het met elkaar gehad over onderwerpen als wind op land, wind op zee (en aanlanding van de op te wekken elektriciteit van toekomstige windparken op zee), zon op daken en grootschalig zon langs infrastructuur en in de haven. Ook kleinschalige opwek in haven en in de stad en het energiesysteem kwamen aan bod.
Een tweede bijeenkomst wordt benut om marktpartijen de kans te geven te reageren op de concept- doorbraakdeals die we willen gaan realiseren. Juist de toetsing met de markt is van belang.
Om de resultaten met de andere tafels goed te delen staat ook afstemming met de andere klimaattafels op de planning. In de zomer zal er een doorrekening plaatsvinden van de concept-lijst met doorbraakdeals. Daarbij wordt uitgerekend hoeveel CO2-reductie de voorgestelde maatregelen opleveren. Dit om te bepalen of de doelstelling van het college met betrekkint tot het terugdringen van CO2-uitstoot realistisch is.

-------------------------------

Kick-off Rotterdamse Klimaat Alliantie
10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei was de officiële start van de Rotterdamse Klimaat Alliantie in Blue City aan de Maasboulevard. Lees er meer over in het nieuwsbericht op 010duurzamestad.nl.

-------------------------------

One moment, please...